top of page

İK Politikalarımız

> KARİYER > İK Politikalarımız

Simorg İK Politikalarımız

Taşımacılık sektöründe belirlediğimiz kaliteli hizmet anlayışı ile yenilik ve teknoloji esaslarına dayanan şirketimizde çalışanlarımızın gelişimine sağladığımız katkı öncelikli hedefimizdir. Benimsediğimiz kalite prosedürüne bağlı olarak sahip olduğumuz değerlerin çalışanlarımıza verilmesini hedeflemekte olup, HAY ücret yönetimini esas kabul etmekteyiz.

 

Sektördeki rekabetin, gerçekleştirdiğimiz piyasa araştırmaları ışığında ödeme sistemimize göre düzenlendiği gelir anlayışımızda tüm imkanların personellerimize sunulması esastır. Bu doğrultuda servis, yemek, özel sağlık sigortası gibi bir çok imkan deneme süresi sonunda çalışanlarımıza verilmektedir. Şirketimizin anlayışı gereği performans süreçlerinden memnun kaldığımız, kendini yeniliklere adapte edebilen, firmamızı ticaret piyasasında istediğimiz yere taşıyan ve bireysel gelişimini esas alan arkadaşlarımızın ödüllendirilmesini öncelik olarak kabul etmekteyiz.

 

Simorg Trans adına yaratılmış değerler, mevcut iş planının bir karşılığı olarak gelir modelimize yansımaktadır. Bu doğrultuda tüm departmanlarımızın şirket içerisindeki kişisel gelişimleri ve performansları yakından takip edilmekte, teknik bilginin uygulamaya geçirilmesine büyük önem verilmektedir. Teknolojide yaşanan gelişmelerin takibi ve firmamızı hedeflediğimiz doğrultuya ulaştıracak yönetim anlayışımız gereğince her zaman iş tanımını sahiplenecek azimli, çalışkan ve güvenilir takip arkadaşlarıyla çalışmayı bir ilke kabul etmekteyiz.

 

Gerek müşterilerimizin memnuniyeti gerek Simorg Trans bünyesinin savunduğu değerler esas alındığında kariyer basamaklarını bizimle tırmanmak isteyen tüm çalışanlarımızı hedefledikleri noktaya getirmek İK politikamız dahilinde yer almaktadır. Gerçekleştirdiğimiz test süreçleri ve mülakat sonrası değerlendirme aşamasında kurumumuzun vizyon ve misyon ilkelerine uygun adaylarla uzun vadeli çalışma süreci temelini benimsemekteyiz.

bottom of page